0

Dariusz Filar Między zieloną wyspą a dryfującą krą Gospodarka Polski w l atach 2007-2015 PDF Ebook EPUB MOBI

Dariusz Filar Między zieloną wyspą a dryfującą krą Gospodarka Polski w latach 2007-2015 PDF Pobierz : Gdyby uporządkować opinie, jakie na temat polskiej gospodarki formułują główni aktorzy naszego życia politycznego, to powstałby obraz pełen radykalnych sprzeczności. Stanowisko polityków sprawujących władzę… Continue Reading