0

Konrad Raczkowski Zarządzanie w systemie gospodarczym Szanse i zagrożenia PD F Ebook EPUB MOBI

Konrad Raczkowski Zarządzanie w systemie gospodarczym Szanse i zagrożenia PDF Pobierz : Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z… Continue Reading

0

Piotr Kapusta Słownik biznesmena polsko-niemiecki niemiecko-polski PDF Ebook EPUB MOBI

Piotr Kapusta Słownik biznesmena polsko-niemiecki niemiecko-polski PDF Pobierz : Polsko-niemiecki niemiecko-polski słownik biznesmena zawiera w dwie strony łącznie około 22 000 haseł i związków frazeologicznych z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, ekonomii politycznej, finansów, księgowości statystki ekonometrii, handlu zagranicznego, prawa gospodarczego, transportu,… Continue Reading

0

Adam Oleksiuk Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w wa runkach europejskich PDF Ebook EPUB MOBI

Adam Oleksiuk Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich PDF Pobierz : Inteligentna specjalizacja to ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw. Inteligentne specjalizacje obejmują obszary gospodarki odznaczające… Continue Reading

0

Zawadzki Józef, Ziętarski Jarosław Bezpieczeństwo ekonomiczne Casus państ w regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 PDF Ebook EPUB MOBI

Zawadzki Józef, Ziętarski Jarosław Bezpieczeństwo ekonomiczne Casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 PDF Pobierz : W publikacji przedstawiono autorski model oceny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Moim zdaniem Autorzy wyprowadzili bardzo interesujące wnioski dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego, a sformułowana opinia upoważnia… Continue Reading

0

Wiesław Żółtowski Bank lokalny PDF Ebook EPUB MOBI

Wiesław Żółtowski Bank lokalny PDF Pobierz : Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także… Continue Reading

0

Marcin Feltynowski Polityka przestrzenna obszarów wiejskich W kierunku wielof unkcyjnego rozwoju PDF Ebook EPUB MOBI

Marcin Feltynowski Polityka przestrzenna obszarów wiejskich W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju PDF Pobierz : Przestrzeń jako dobro ograniczone powinna być kształtowana w odpowiedni sposób przez władze lokalne. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu przestrzenią ma prowadzona polityka przestrzenna, która dzięki swoim instrumentom umożliwia… Continue Reading

0

Podatki Przewodnik Krytyki Politycznej PDF Ebook EPUB MOBI

Podatki Przewodnik Krytyki Politycznej PDF Pobierz : Czy podatki są fajne? Pewnie, że tak. Dzięki nim mamy szkoły, szpitale, uniwersytety, drogi, komunikację publiczną, mosty i ciepłą wodę w kranie. Podatki są też narzędziem realizacji sprawiedliwości społecznej i budowania wspólnoty, nie… Continue Reading

0

Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji PDF Ebook EPUB MOBI

Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji PDF Pobierz : Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn… Continue Reading

0

Chrostowski Aleksander, Jemielniak Dariusz Skuteczne doradztwo strategiczne Metoda Action Research w praktyce PDF Ebook EPUB MOBI

Chrostowski Aleksander, Jemielniak Dariusz Skuteczne doradztwo strategiczne Metoda Action Research w praktyce PDF Pobierz : Książka omawia zastosowania i oceny metody Action Research w doradztwie strategicznym. Dzięki niej Czytelnik powinien zrozumieć, w jaki sposób stosować metodologię Action Research w doradztwie… Continue Reading

0

Michał Grudziński Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw PDF Ebo ok EPUB MOBI

Michał Grudziński Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw PDF Pobierz : Standardy wyceny przedsiębiorstw stanowią zbiór procedur, które powinny być przestrzegane w procesie wyceny przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest między innymi ograniczenie dowolności w zakresie przyjmowanych założeń, uporządkowanie metodyki wyceny oraz unifikacja stosowanej… Continue Reading