0

Barbara Siuta-Tokarska Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw se ktora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego Analiza i oce na wyników badań PDF Ebook EPUB MOBI

Barbara Siuta-Tokarska Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego Analiza i ocena wyników badań PDF Pobierz : Książka stanowi wszechstronne opracowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej problematyki funkcjonowania, przekształceń… Continue Reading

0

Becker Gary S., Posner Richard A. Nieoczywistości Ekonomiczna teoria wszystki ego PDF Ebook EPUB MOBI

Becker Gary S., Posner Richard A. Nieoczywistości Ekonomiczna teoria wszystkiego PDF Pobierz : Pasjonująca wymiana poglądów stworzona na podstawie ponad 100 tekstów i komentarzy zamieszczonych na blogu The Becker-Posner Blog. Gary S. Becker i Richard A. Posner udowadniają, że analiza… Continue Reading

0

Kleiner Art, Roberts Charlotte, Ross Richard Piąta dyscyplina Materiały dla praktyka PDF Ebook EPUB MOBI

Kleiner Art, Roberts Charlotte, Ross Richard Piąta dyscyplina Materiały dla praktyka PDF Pobierz : Rozwinięcie koncepcji organizacji uczącej się sformułowanej przez Petera Senge w słynnej książce „Piąta dyscyplina” Ideę organizacji uczącej się z pewnością łatwiej opisywać, niż stosować. Opis nie… Continue Reading

0

Between Crisis and Innovation PDF Ebook EPUB MOBI

Between Crisis and Innovation PDF Pobierz : Does the global economic and financial crisis put European integration into question or does it rather constitute a challenge and an opportunity for the European Union to innovate both economically and politically and… Continue Reading

0

Dariusz Filar Między zieloną wyspą a dryfującą krą Gospodarka Polski w l atach 2007-2015 PDF Ebook EPUB MOBI

Dariusz Filar Między zieloną wyspą a dryfującą krą Gospodarka Polski w latach 2007-2015 PDF Pobierz : Gdyby uporządkować opinie, jakie na temat polskiej gospodarki formułują główni aktorzy naszego życia politycznego, to powstałby obraz pełen radykalnych sprzeczności. Stanowisko polityków sprawujących władzę… Continue Reading

0

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym Wybrane problemy PDF Ebook EPUB MOBI

Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym Wybrane problemy PDF Pobierz : (…) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce… Continue Reading

0

Raynor Michael E., Ahmed Mumtaz Trzy reguły Jak myślą wyjątkowe firmy PDF Ebook EPUB MOBI

Raynor Michael E., Ahmed Mumtaz Trzy reguły Jak myślą wyjątkowe firmy PDF Pobierz : Jak stworzyć firmę na mocnych fundamentach i prowadzić ją od sukcesu do sukcesu? To pytanie zadaje sobie każdy menedżer, a jeszcze więcej osób – doradców, ekspertów,… Continue Reading

0

Statystyka społeczna PDF Ebook EPUB MOBI

Statystyka społeczna PDF Pobierz : Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Autorzy omówili istotę statystycznych badań… Continue Reading

0

Anna Piwowarska Autentyczność przyciąga Jak budować swoją markę na prawd ziwym i porywającym przekazie? PDF Ebook EPUB MOBI

Anna Piwowarska Autentyczność przyciąga Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie? PDF Pobierz : Autentyczność w biznesie pozwala ci być sobą w tym, co robisz! Wyróżnia ciebie i twoje usługi oraz sprawia, że twoja marka staje się nie… Continue Reading

0

Michał Moszyński Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej perspektywa rynku pracy PDF Ebook EPUB MOBI

Michał Moszyński Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej perspektywa rynku pracy PDF Pobierz : Podstawowe problemy gospodarowania stojące przed człowiekiem są, w ujęciu historycznym, zasadniczo te same. Ich rozwiązywanie warunkują ramy instytucjonalne, które wpływają na zachowania jednostek i przebieg procesów gospodarowania.… Continue Reading